Σχεδιασμός και Υποστήριξη Ενεργειακών εφαρμογών

Παράλληλα η εταιρεία δραστηριοποιείται και στην  παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που έχουν ως αντικείμενο τα διάφορα είδη ενεργειακών εφαρμογών, όπως:

  • Εκπόνηση Ενεργειακών  Μελετών και Επιθεωρήσεων

  • Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων και Η/Μ εξοπλισμού

  • Βιοκλιματικός και Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων

  • Προσδιορισμός και διαχείριση έργων ΑΠΕ για επενδυτικούς σκοπούς

  • Επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Top